Tryb dzień/noc: 
Pomóż Biance!

Regulamin serwisu

Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu Astro.pl – internetowego serwisu prowadzonego w domenie astro.pl przez spółkę Phoenix Press Sp. z o.o. SP. komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147021 (dalej: „Spółka”).
 2. Serwis Astro.pl ma na celu przybliżyć Użytkownikom tematykę szeroko rozumianej astrologii, numerologii.
 3. Użytkownikiem serwisu Astro.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu (dalej: „Użytkownik”)

Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:

 1. Połączenie z siecią Internet.
 2. Przeglądarka MS Internet Explorer 7/8, Firefox, Opera lub Safari.
 3. W przypadku niektórych podstron, a w szczególności Wróżb interaktywnych, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, cookies oraz zainstalowanie programu Adobe Flash Player.

Zasady korzystania z serwisu Astro.pl

 1. Dostępność do wszelkich publikacji (artykuły, wróżby, sennik, horoskopy) zawartych w serwisie Astro.pl jest bezpłatna.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktowania się i wysyłania informacji do użytkownika na podany podczas zapisywania się do newslettera adres poczty elektronicznej.
 3. Treści zawarte na stronach Astro.pl są własnością ich autorów i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu Astro.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
 5. Prezentowane na stronach serwisu Astro.pl oferty (reklamy) i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 6. Spółka nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu.
 7. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje, które będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Ochrona prywatności

 1. Astro.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
 2. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych np. data urodzenia, w szczególności, kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług Wróżb, w tym wróżb drogą on-line.
 3. Astro.pl gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, po to aby dostarczać im artykuły najbardziej zbliżone do gustów czytelników Serwisu.
 4. Niektóre funkcjonalności serwisu Astro.pl wymagają obsługi ciasteczek.
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Przez używanie Stron wydawnictwa Phoenix Press wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony Astro.pl. Wykorzystujemy je do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są również w celach reklamowych za pośrednictwem kampanii Google AdWords.
 8. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.
 9. Ta witryna wykorzystuje również system CRITEO umożliwiający emisję reklamy spersonalizowanej. Zasady zbierania danych cel ich wykorzystywania zawarte są w dokumencie Zasad ochrony prywatności Criteo, Aby zdeaktywować usługi CRITEO, każdy z Użytkowników sieci Internet może wybrać opcję dezaktywacji usługi Criteo za pośrednictwem rozwiązania Criteo opt-out lub innych dostępnych platform, w tym platform IAB, Network Advertising Initiative lub Digital Advertising Alliance.
 10. Informacje na temat zasad prowadzenia badania sieci Internet dostępne są na stronach www http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci oraz http://pbi.org.pl/megapanel/metodologia-badania?locale=plKażdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciw się uczestnictwu w badaniu poprzez:•akceptację specjalnego cookies z klauzulą rezygnacyjną (http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php);
  • konfigurację przeglądarki tak, aby usuwała pliki „cookies” przy jej zamknięciu
  • konfigurację przeglądarki tak, aby nie przyjmowała plików „cookies” i nie akceptowała technologii LocalStorage.

  Instrukcje dostępne są pod adresem http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci zakładka „rezygnacja”

 11. Zasady ochrony prywatności Criteo: http://www.criteo.com/en/privacy-policy

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. Astro.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 2. Astro.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana.
 3. Astro.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Spółkę. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Spółka poinformuje na stronie internetowej www.astro.pl.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.