Tryb dzień/noc: 
Pomóż Biance!

Domy. Ziemski wymiar

Znaki zodiaku mówią o cechach charakteru. Domy pokazują zaś, jak z tych cech zrobić praktyczny użytek.

Rysujesz horoskop urodzeniowy pewnej osoby. Drogę planet na niebie kreślisz jako koło i dzielisz je na dwanaście równych części – to znaki zodiaku. Rozmieszczasz w nich planety, tak jak faktycznie znajdowały się w momencie urodzin tej osoby. Czy to już cały horoskop? Każdy astrolog stwierdzi, że czegoś ważnego tu brakuje: nie wiemy, która planeta znajduje się w którym domu. Musimy na wykres nanieść jeszcze ich układ. Dopiero dzięki temu horoskop zaczyna żyć. Co to są domy? Jest to drugi, oprócz znaków zodiaku, podział ekliptyki (czyli trasy planet na niebie) na dwanaście sektorów. Różnica między nimi jest taka, że o ile zodiak związany jest z niebem, to układ domów – z Ziemią.
Znaki zodiaku odlicza się od punktu, przez który Słońce na niebie przechodzi 21 marca; domy zaś liczy się od horyzontu.
W ciągu doby kolejne znaki zodiaku wschodzą i zachodzą, domy zaś są mocno związane z Ziemią, czyli z horyzontem – w miejscu, w którym prowadzi się obserwacje (lub tam, gdzie dana osoba się urodziła). Domy, inaczej niż znaki zodiaku, nie mają swoich nazw. W astrologii przyjęto się je tylko numerować. Tuż pod horyzontem znajduje się pierwszy dom. Nad horyzontem natomiast – dom dwunasty. Wyżej są domy jedenasty i dziesiąty. Linia, która oddziela dom dziesiąty od dziewiątego, pokazuje kierunek południowy. Na wykresie horoskopu jest to punkt zwany po łacinie medium coeli, czyli „środek nieba”. W miarę, jak planeta przesuwa się w ciągu dnia ku zachodowi, przechodzi przez następne domy: dziewiąty, ósmy i siódmy. Przechodząc z domu siódmego do szóstego, przecina horyzont i zachodzi. Schodząc w swojej dziennej drodze coraz niżej, przechodzi przez domy szósty, piąty oraz czwarty. Między domem czwartym i trzecim leży kierunek północny. I dalej, kiedy planeta wznosi się ku wschodowi, mija domy trzeci, drugi i pierwszy, o którym już wspomniano na początku. Zauważyliśmy już, że planety w ciągu dnia – wschodząc, górując, zachodząc i dotując – przechodzą przez wszystkie domy w odwrotnej kolejności, niż je ponumerowano: od dwunastego do pierwszego. Jest w tym jednak porządek: domy następują w tej samej kolejności, co znaki zodiaku. Starożytnym astrologom, odkrywcom tego systemu, zależało na tym, by znaki zodiaku i domy liczyć w tę samą stronę, czyli w kierunku ruchu Słońca i Księżyca na tle gwiazd. Jakie jest znaczenie domów przy „czytaniu” horoskopu? Są w nich „zapisane” wszystkie dziedziny życia. Znaki zodiaku i planety mówią o charakterze człowieka. Domy zaś pokazują, jak z tych cech zrobić praktyczny użytek. Zawierają wzorzec tego, co człowiek zwykł robić, w jaki sposób postępuje i która z dziedzin życia go pociąga. Najlepiej zrozumiemy to na przykładach.

domy

PIERWSZY DOM mówi o tym, jaki człowiek jest – opisuje jego wygląd, a także to, kim stara się być, jaki jest jego model życiowy. Jeśli np. w I domu horoskopu urodzeniowego przebywa Wenus, to ktoś taki z natury jest urodziwy, lubi się stroić.
Mars oznacza siłę i mocną budowę ciała, ale też to, że „urodzonemu” (jak astrologowie mówią o swych klientach) imponuje siła i stara się wyglądać jak „twardziel”. Wymieńmy pozostałe planety: Słońce to maniery władcy i szefa, ale także kogoś, kto swoim wyglądem daje znać, że można na niego liczyć. Księżyc: delikatna budowa ciała. Sposób bycia typu: „przepraszam, że żyję”.
Merkury: wygląd i gra ciała intelektualisty lub spryciarza. Jowisz to ekstrawagancja, teatralne gesty. Saturn: postawa pełna rezerwy, oszczędna, a także smutek i melancholia. Uran: bywa wskaźnikiem cech, które sprawiają, że dany człowiek wyróżnia się na tle innych. Neptun: nieobecny wzrok i wieczne zagubienie. Pluton: wrażenie tajemniczości. Ludzie tacy chętnie noszą czarne skóry i ciemne okulary.

DRUGI DOM świadczy o posiadanych dobrach materialnych i stosunku do nich. Mówi się o nim jako o „domu pieniędzy”. Jowisz w tym miejscu oznacza zmysł do robienia interesów. Wenus daje szczęście do pieniędzy, urodzenie w majętnej rodzinie, bogaty ożenek. Mars to bogactwo zdobyte przebojem. Zapowiada jednak nieustanne starania i gonitwę za pieniądzem. Merkury świadczy o talencie do zawierania spółek i pośrednictwa. Słońce jest oznaką rozsądnego podejścia do spraw materialnych. Księżyc wskazuje na majątek rodzinny, odziedziczony. Saturn to bieda, borykanie się z niedostatkiem, albo skąpstwo. Uran: niezwykłe interesy. Pieniądze nagle pojawiające się i szybko znikające. Neptun zwykle nie sprzyja bogaceniu się. Pluton: pieniądze pochodzące z tajnych źródeł.

TRZECI DOM opisuje kontakty z ludźmi, społeczną komunikację. Merkury oznacza człowieka, który „wszystkich zna i wszystko potrafi załatwić”. Wenus i Księżyc w III domu są świadectwem popularności w pewnym ścisłym gronie. Jowisz to kariera dzięki znajomościom i kontaktom. Mars i Słońce wskazują na zdolności organizatorskie. Saturn każe się domyślać jakichś zahamowań. Uran oznacza specyficzne właściwości, np. talent do nauki trudnych języków obcych. Neptun również mówi o rzeczach niecodziennych, jak talent poetycki lub muzyczny. Pluton wskazuje na dwulicowość.

CZWARTY DOM zawiera informację o pochodzeniu, dzieciństwie i rodzinnym środowisku. Jowisz i Słońce oznaczają pochodzenie z „dobrego domu”. Księżyc to bujne życie rodzinne, przynależność do rozgałęzionego klanu. Wenus oznacza familijny dobrobyt, ale również wskazuje na środowisko o tradycjach artystycznych. Merkury, Uran albo Neptun to pochodzenie z rodziny wędrującej po świecie. Mars to rodzina „mundurowa” (wojskowa, policyjna). Pluton wskazuje ukryte rodzinne tajemnice, Saturn – ucisk i ograniczenia.

DOM PIĄTY mówi o tym, jak realizujemy swoje przyjemności – co dodaje naszemu życiu smaku. Kiedy w V domu mamy Wenus, jest to miłość (a czasem sztuka), gdy Mars – zawody, rywalizacja sportowa lub zawodowa; Księżyc: życie rodzinne, dzieci, dom; Jowisz lub Słońce: kariera. Merkury, Uran: podróże. Neptun mówi, że naszą największą radością są doświadczenia religijne lub mistyczne. Pluton i Saturn wskazują na jakieś zahamowania.

DOM SZÓSTY to dom pracy. Mówi o naszym stosunku do niej. Najsilniej działa tu Saturn, czyniący z nas zapamiętałych „pracusiów”. Merkury to oznaka ludzi wybitnych w swej specjalności. Planety w VI domu mówią też o charakterze pracy. Wenus oznacza zawody artystyczne; Mars – wojsko, policja, sport; Jowisz i Słońce – pracę w administracji w pobliżu władzy, choć Jowisz może oznaczać też duży biznes; Merkury – agentów i pośredników. Uran to nowoczesne zawody, wymagające śledzenia nowości. Saturn sugeruje tzw. „czarną robotę”, Neptun – opiekę nad niesamodzielnymi, Pluton – tajne służby.

SIÓDMY DOM nazywamy domem partnerów. Można się z niego dowiedzieć o wszelkich partnerskich związkach (spółki, małżeństwo). Słońce sugeruje partnera opiekuńczego, silnego i dominującego. To związek udany, z wyraźnie określonymi rolami. Księżyc: silne więzi partnerskie, ale ze skłonnością do zamykania się w sobie. Wenus: bardzo korzystna planeta, zwiastun miłości, harmonii i zgody. Merkury: zapowiada związki interesujące, lecz nietrwałe.

ÓSMY DOM związany jest ze „sprawami ostatecznymi”, a więc ze śmiercią i jej ryzykiem, a także ze spadkami – dotyczy również spraw, w których zarządza się cudzymi pieniędzmi. Planety w VIII domu oznaczają, że życie danej osoby w jakiś sposób obraca się wokół spraw dotyczących śmierci. Prosta wyliczanka, jak która planeta tu działa, byłaby myląca, ale np. Merkury oznacza zawodowe zainteresowanie śmiercią (np. ktoś prowadzi salon pogrzebowy lub redaguje w gazecie rubrykę nekrologów). Mars lub Jowisz oznaczać może kogoś, kto ratuje innych przed śmiercią, np. lekarza.

DZIEWIĄTY DOM wiąże się z nauką, podróżami, prawem, służbą społeczną i państwową. Najsilniej działa tu Jowisz, Słońce i Uran. Zwiastują one ludzi o szerokich horyzontach i rozległym wykształceniu. Wenus zapowiada podróże artystyczne, Mars – związane ze współzawodnictwem (sport, biznes), Merkury – w celu poznawania ludzi, Księżyc: podróże w ramach rodzinnych kontaktów. Neptun to podróże mistyczne, Pluton: dla zgłębienia tajemnic.

DZIESIĄTY DOM nazywany jest „domem kariery”. Jowisz oznacza popularność i bycie „na topie”. Słońce działa pomyślnie, ale mówi o karierze w obrębie stabilnej organizacji. Mars to sukces zdobyty i wywalczony (np. w sporcie). Wenus to magnetyzm, dar przyciągania ludzi, kariera w sztuce. Saturn oznacza wspinanie się w górę i osiągnięcia. Księżyc to popularność dzięki temu, że jest się kimś zwykłym, jednym z wielu. Merkury oznacza karierę intelektualną. Uran -niezwykłe dokonania, oryginalność. Neptun: dar wizjonerski, uzdolnienia artystyczne. Pluton pomaga tym, którzy pełnią niewdzięczne obowiązki.

DOM JEDENASTY to dom przyjaciół. Powie nam, w jakim środowisku lubimy przebywać, komu zawdzięczamy sukcesy, przygody. Wenus mówi o ludziach sztuki i dyplomacji, Mars – o nieugiętych zdobywcach, Jowisz i Słońce – o „możnych tego świata”, Księżyc – że najlepszym oparciem jest rodzina i przyjaciele. Saturn każe liczyć głównie na samego siebie.

DOM DWUNASTY kojarzy się z zamknięciem. Mówi o możliwym pobycie w szpitalu lub więzieniu. Planety tu przebywające mogą też wskazywać na skłonność do zamykania się w sobie lub w ścisłym gronie osób czy gdzieś na odludziu. Jowisz i Słońce chronią przez takim (zwykle niepożądanym) ograniczeniem, Wenus oznaczać może zamknięcie z powodu miłości do kogoś, Księżyc – w rodzinie lub rodzinnej miejscowości; zaś Mars, Saturn lub Pluton – zamknięcie przymusowe.


Domy a znaki zodiaku – podobieństwa

 1. Baran jest egocentryczny – Dom I mówi o tym, jak ktoś wygląda i na kogo pozuje;
 2. Byk jest nastawiony materialistycznie do życia – Dom II mówi o pieniądzach;
 3. Bliźnięta są komunikatywne i gadatliwe – Dom III to komunikacja międzyludzka;
 4. Rak to największy „domator” w całym zodiaku – Dom IV mówi właśnie o domu i środowisku rodzinnym;
 5. Lew szuka w życiu przyjemności – Dom V mówi o przeżywaniu radości;
 6. Panna realizuje się w pracy – Dom VI dotyczy właśnie pracy;
 7. Waga nastawiona jest na związki z innymi ludźmi – Dom VII mówi o partnerstwie;
 8. Skorpiona interesują „sprawy ostateczne” – Dom VIII dotyczy właśnie śmierci;
 9. Strzelec – jego domeną są studia, prawo i podróże – Dom IX dotyczy tych spraw;
 10. Koziorożec pnie się w górę po drabinie społecznej – Dom X opisuje karierę;
 11. Wodniki realizują się w związkach przyjacielskich – Dom XI mówi o przyjaciołach;
 12. Ryby – są introwertykami, nakierowanymi głównie na swoje wnętrze – Dom XII kojarzy się z zamknięciem.